viernes, 23 de octubre de 2009

El conseller de Medi Ambient i Habitatge visita les obres d’ampliació de la depuradora de Terrassa-Les Fonts

Aquestes obres compten amb un pressupost superior als 28 milions d’euros i es preveu que finalitzin a l’estiu del 2010
Amb l’ampliació de l’actual capacitat de tractament biològic es passarà dels 60.000 m3/dia actuals a un màxim de 90.000 m3/dia
Ja s’ha construit un nou reactor biològic de membranes (MBR) que possibilita mantenir la qualitat de l'aigua mentre es remodelen els altres reactors

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha visitat avui les obres d’ampliació de la depuradora de Terrassa-Les Fonts. Aquesta actuació, desenvolupada per l’Agència Catalana de l’Aigua, permetrà millorar la capacitat de tractament de la instal·lació. Els treballs, que està previst que finalitzin a l’estiu del 2010, compten amb un pressupost superior als 28 milions d’euros.
Amb l’ampliació de l’actual capacitat de tractament biològic es passarà dels 60.000 m3/dia actuals a un màxim de 90.000 m3/dia. Així mateix, s’incrementarà la qualitat i la capacitat de depuració mitjançant la reducció de nutrients (essencialment compostos de nitrogen i fòsfor).
Cal tenir en compte que la instal·lació no disposa de terrenys disponibles per ampliar la seva capacitat. Això ha obligat a projectar una ampliació que aprofiti una gran part de l'obra civil existent i alhora s'augmenti la capacitat de tractament i cabal canviant el sistema de depuració a un sistema de biomassa fixa, millorant els decantadors, el sistema d'aportació d'oxigen i les seves instal·lacions.
Adicionalment ja s’ha construït un nou reactor biològic de membranes (MBR), que possibilita l’aturada seqüencial de la resta de reactors existents per fer-ne l'ampliació, sense haver d’interrompre el servei de la instal·lació. D’aquesta manera es disposarà de més capacitat de la depuradora, amb l'afegit addicional que el reactor MBR aportarà una millor qualitat de l'aigua tractada.

Sanejament a Catalunya
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern de la Generalitat el juliol del 2006, té l’objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana.
Amb data d’avui, són 365 depuradores en funcionament les que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa assegurar el sanejament del 95% de la població catalana.
Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament en funcionament amb una inversió total de 1.526 milions d’euros.